Medlemskap

Kunstforeninger jeg er medlem av:

NAS (Nordiska Avarellsäskapet) http://www.akvarellen.org/
NAS ble grunnlagt i 1989 i Provence av en gruppe akvarellmalare som ble inspiret av professor Arne Isacssons pedagogiska gjerninger i akvarellkunst. Akvarellsällskapet har nordisk base for å utvikle akvarellmaleriet og fremme denne teknikken for folk flest, så de kan oppleve god akvarellkunst.

NFUK (Norsk Forening for Uavhengige Kunstnere) http://nfuk.no/

NFUK ble opprettet i 1993 for å gi kunstnere uten formelle kvalifikasjoner et faglig fellesskap og muligheten til å kunne delta på juryerte, landsomfattende utstillinger. Medlemskapet er utelukkende basert på kunstnerisk kvalitet, så en ekstern profesjonell fagjury vurderer medlemskapet, likeledes for hver deltagelse på NFUKs utstillinger.


ÅS KUNSTFORENING https://aaskunstforening.no/
Foreningens formål er å arbeide for økt kunnskap om og forståelse av bildende kunst og kunsthåndtverk. Det ønsker de med å holde utstillinger, ha foredrag, omvisninger, studieaktivitet og samarbeid med lignende organisasjoner.