"Kjørbokollen"
29,5 x 21 cm

(sett fra Kalvøya, Bærum)